Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz  z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz  z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska

Ogłoszenie nr 140918-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 157622-2011; data zamieszczenia 14.06.2011

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach do ogłoszenia
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Szylar
Data wytworzenia: 02.06.2011
Wersja XML