Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków

 

Nr ogłoszenia BZP: 47252-2011 z dnia 2011-03-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1: 52300-2011 z dnia 23.03.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2: 52344-2011 z dnia 23.03.2011

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach do ogłoszenia. 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Szylar
Data wytworzenia: 16.03.2011
Wersja XML