Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2018.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf

PDFKorekta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf
PDFOpinia RIO 169-2019.pdf
 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie:

PDFBilans 2018 jednostki Urząd Miejski w w Prószkowie.pdf
 

Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego:

PDF2018 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDF2018 wyciąg z danych Informacja dodatkowa.pdf
PDF2018 rachunek zysków i strat.pdf
PDF2018 Informacja dodatkowa.pdf
PDF2018 bilans z wykonania budżetu jst.pdf
PDF2018 bilans jednostki budżetowej.pdf
 

Sprawozdanie finansowe Jednostek Podległych:

PDFBilans 2018 jednostkli Przedszkole Publiczne w Górkach.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Publiczne Gimnazjum w Prószkowie.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Przedszkole Publiczne w Prószkowie.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf
PDFBilans 2018 jednostki Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie.pdf
 

 

Wersja XML