Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie.

Nr ogłoszenia BZP: 529120-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510126977.pdf
PDFZawiadomienie z dnia 29.05.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert - 09.04.2019 r..pdf
PDFOgłoszenie nr 529120.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCWzór umowy Zał. nr 2.doc
PDFWzór umowy Zał. nr 2.pdf
DOCFormularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
PDFFormularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
DOCZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc
PDFZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
PDFZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
DOCZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.doc
PDFZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.pdf
DOCZal. Nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
PDFZal. Nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
DOCZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.doc
PDFZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

2.Dokumentacja techniczna:

- park z parkingiem:

PDFA1_proszkow_park.pdf
PDFA2_proszkow_park.pdf
PDFA3_Proszkow_park.pdf
PDFD1_proszkow_park.pdf
PDFD2_proszkow_park.pdf
PDFD3_proszkow_park.pdf
PDFD4_proszkow_park.pdf
PDFPB_Z1_sciezki.lawki_Proszkow.pdf
PDFPB_Z2_stol.szachy.kosz_Proszkow.pdf
PDFPrószków Korfantego - teren zie.pdf- przedmiar.pdf
PDFPrószków_park_PB_opis_2.pdf
TIFspecyfikacja techn. wykonania i odbioru robót.tif

- oświetlenie:

PDFKARTA B-60.pdf
PDFKARTA NTB-1.pdf
PDFKARTA OW-LED.pdf
PDFKARTA RABBIT.pdf
PDFKARTA SAL-60.pdf
PDFKARTA WA-14.1.pdf
PDFPARK W PRÓSZKOWIE OŚWIETLENIE K2 przedmiar.pdf
PDFPB OŚW. PARKU PRÓSZKÓW METRYKA.pdf
PDFPB OŚW. PARKU PRÓSZKÓW OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPB OŚW. PARKU PRÓSZKÓW RYS. E-1.pdf
PDFPB OŚW. PARKU PRÓSZKÓW RYS. E-2.pdf
PDFPB OŚW. PARKU PRÓSZKÓW RYS. E-3.pdf
PDFTabela równoważności.pdf
PDFTWP PARK PRÓSZKÓW.pdf
PDFSST PRÓSZKÓW.pdf

 

 

 

Wersja XML