Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy.

Nr ogłoszenia BZP: 525922-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510127886.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - 01.04.2019 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 525922.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.doc
PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCZal. Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
PDFZal. Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
DOCZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx.doc
PDFZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx.pdf
DOCZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
PDFZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
DOCZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitalowej.doc
PDFZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitalowej.pdf
DOCZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.doc
PDFZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf
DOCZał. Nr 7 do SIWZ Wykaz robot budowlanych.doc
PDFZał. Nr 7 do SIWZ Wykaz robot budowlanych.pdf
 

2.Dokumentacja techniczna:

1) Przedmiary robót:

Przedmiar - Instalacje sanitarne - kwalifikowane.pdf
Przedmiar - Instalacje sanitarne - nie kwalifikowane.pdf
Przedmiar - Istalacje elektryczne.pdf
Przedmiar - roboty budowlane - kwalifikowane.pdf
Przedmiar - roboty budowlane - nie kwalifikowane.pdf

2) projekt budowlany:

Karta równoważności produktów.pdf

koncepcje stanowiące zał. nr 2.zip

- architektura:

A0 - RZUT PIWNIC_1.pdf
A1 - RZUT PRZYZIEMIA_2.pdf
A10 - ZESTAWIENIE STOLARKI_11.pdf
A11 - WNĘTRZE SALI WIDOWISKOWEJ.pdf
A2 - RZUT PIĘTRA_3.pdf
A3 - RZUT PODDASZA_4.pdf
A4 - RZUT DACHU_5.pdf
A5 - PRZEKRÓJ A - A_6.pdf
A6 - PRZEKRÓJ B - B_7.pdf
A7 - PRZEKRÓJ C - C_8.pdf
A8 - PRZEKRÓJ D - D_9.pdf
A9 - ELEWACJE_12.pdf
A9a - ELEWACJE 2_13.pdf
OPIS - Prószków.pdf
S25C-416012700230.jpeg
Ze - 1 oświetlenie_20.pdf
ZT - 1 ZAGOSPODAROWANIE_10.pdf

- konstrukcja:

K1 - RZUT FUNDAMENTÓW_42.pdf
K10 - PERSPEKTYWY WIĘŹBY - BUD. ADMINISTRACYJNY_51.pdf
K11 - Poz. Sch1_52.pdf
K12 - Poz. Sch2_53.pdf
K13 - Poz. Sch3_54.pdf
K14 - ZESTAWIENIE DREWNA_55.pdf
K2 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIWNICĄ_43.pdf
K3 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM_44.pdf
K4 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM_45.pdf
K5 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM - BUD ADMIN._46.pdf
K6 - RZUT KONSTRUKCYJNY SUFITU SALI_47.pdf
K7 - RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU SALI - WZMOCNIENIE WIĘŹBY_48.pdf
K8 - RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU BUD. ADMIN_49.pdf
K9 - PERSPEKTYWY WIĘŹBY - SALA_50.pdf

- instalacje elektryczne

E1 - Rzut piwnicy.pdf
E10 - Schemat systemu terowania oświetleniem sali-DALI.pdf
E11 - Oświetlenie zewnętrzne - koncepcja.pdf
E2 - Rzut parteru.pdf
E3 - Rzut piętra.pdf
E4 - Rzut poddasza.pdf
E5 - Rzut dachu.pdf
E6 - Tablica TE.pdf
E7 - Tablica TS.pdf
E8 - Tablica TK.pdf
E9 - Tablica T2 - T-O.pdf
OPIS TECHNICZNY - Elektryka.pdf
ZT - oświetlenie.pdf

- instalacje sanitarne

Analiza pompy ciepła OKiS Pruszków.pdf
Analiza_OKiS Pruszków.pdf
Arkusz danych pompy.pdf
Centrala2-2_OP_2016_1.pdf
Charakterystyka energetyczna OKiS Pruszków.pdf
Dobór klimtyzatorów.pdf
Karta Klimosz ling 150.pdf
Obliczenia strat ciepła+Raport energetyczny.pdf
Obliczenia zestawienia co.pdf
Obliczenia zestawienia kanalizacji.pdf
Obliczenie zestawienie H2O.pdf
Opis_OKiS Prószków.pdf
Pruszków sala występowa-wentylacja.pdf
Rys 01c.o.pdf
Rys 01k.d.pdf
Rys 01k.s.pdf
Rys 01w.m.pdf
Rys 01z.w.pdf
Rys 02c.o.pdf
Rys 02k.s.pdf
Rys 02w.m.pdf
Rys 02z.w.pdf
Rys 03c.o.pdf
Rys 03w.m.pdf
Rys 04c.o.pdf
Rys 04w.m.pdf
Rys 05c.o.pdf
Rys 06c.o.pdf
Rys 07co.pdf
Sprawdzenie nawiewników.pdf
TI_Podgrzewacze_BS_EAS200.pdf
Z1 -ZAGOSPODAROWANIE.pdf
zbiorniki_FISH_1000.pdf
Zestawienie elementów wentylacji.pdf

- inwentaryzacja

I1 - RZUT PIWNICY_14.pdf
I2 - RZUT PRZYZIEMIA_15.pdf
I3 - RZUT PIĘTRA_16.pdf
I4 - RZUT PODDASZA_17.pdf
I5 - PRZEKROJE_18.pdf
I6 - ELEWACJE_19.pdf

- ekspertyza + odstępstwo ppoż

Ekspertyza - p-poż.pdf
Odstępstwo - postanowienie.pdf

- mapa do celów projektowych

Prószków.jpeg

3) Projekt wykonawczy

- architektura

OPIS - Prószków - WYKONAWCZY 2018.pdf
Prószków.jpeg
PW_10 ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf
PW_9a ELEWACJE OŚWIETLENIE.pdf
PW_A1 RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PW_A2 RZUT PIĘTRA.pdf
PW_A3 RZUT PODDASZA.pdf
PW_A4 RZUT DACHU.pdf
PW_A5 PRZEKRÓJ A - A.pdf
PW_A6 PRZEKRÓJ B - B.pdf
PW_A7 PRZEKRÓJ C - C.pdf
PW_A8 PRZEKRÓJ D - D.pdf
PW_A9 ELEWACJE.pdf
PW_AO RZUT PIWNIC.pdf
PW_ZT.pdf

- instalacje elektryczne

E1 - Rzut piwnicy.pdf
E10 - SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM SALI.pdf
E2 - Rzut parteru.pdf
E3 - Rzut piętra.pdf
E4 - Rzut poddasza.pdf
E5 - Rzut dachu.pdf
E6 - SCHEMAT TABLICY TE.pdf
E7 - SCHEMAT TABLICY TS.pdf
E8 - SCHEMAT TABLICY TK.pdf
E9 - SCHEMAT TABLIC T2 i T-O.pdf
OPIS TECHNICZNY - Elektryka.pdf

- instalacje sanitarne

Analiza_OKiS Pruszków2.pdf
Obliczenie strat ciepła+Raport.pdf
Opis_OKiS Prószków.pdf
Proj.charakterystyka energetyczna OKiS.pdf
Rys_01co2.pdf
Rys_01ks2.pdf
Rys_01wm2.pdf
Rys_01zw2.pdf
Rys_02co.pdf
Rys_02ks.pdf
Rys_02wm2.pdf
Rys_02zw.pdf
Rys_03co.pdf
Rys_03wm2.pdf
Rys_04co2.pdf
Rys_04wm2.pdf
Rys_05co2.pdf
Rys_06co2.pdf
Rys_07co2.pdf

4) Specyfikacje techniczne wykonania robót

spec_1 Wymagania ogólne.pdf
spec_10 Tynkowanie - tynki zwykłe.pdf
spec_11 Wykonanie tynków szlachetnych.pdf
spec_12 Montaż drzwi balkonowych i okien.pdf
spec_13 Poasdzki.pdf
spec_14 Pokrywanie podłóg i ścian.pdf
spec_15 Izolacje termiczne.pdf
spec_16 Wykonanie pokryć dachowych. Obróbki rynny i rury spustowe.pdf
spec_17 Wykonywanie pokryć dachowych - papa.pdf
spec_18 Roboty malarskie.pdf
spec_19 Bezspoinowe systemy ocieplania.pdf
spec_2 Roboty ziemne.pdf
spec_20 Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów.pdf
spec_21 Okladziny z plyt gips.kart.pdf
spec_22 Dolne warstwy podbudów.pdf
spec_23 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.pdf
spec_24 Betonowanie - zbrojenie.pdf
spec_25 Nawierzchnia z betonowej kostki.pdf
spec_26 Okładziny tarasów.pdf
spec_27 ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU.pdf
spec_28 ELEMENTY WYPOSAŻENIA.pdf
spec_29_Posadzki przemysłowe.pdf
spec_3 Roboty rozbiórkowe.pdf
spec_30 Konstrukcje drewniane.pdf
spec_31 Sufity akustyczne.pdf
spec_32. Pokrycie dachu dachówką.pdf
spec_33 Instalacje sanitarne.pdf
spec_34 Instalacje elektryczne.pdf
spec_4 Betonowanie konstrukcji.pdf
spec_5 Roboty murarskie.pdf
spec_6 Konstrukcje stalowe.pdf
spec_7 Zabezpieczenie antykorozyjne.pdf
spec_8 BALUSTRADY STALOWE.pdf
spec_9 Roboty hydroizoalcyjne.pdf
SPIS_SPECYFIKACJI - OKIS.pdf

Wersja XML