Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn:Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.; dalej: Pzp), informuję o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10.

DOCXOgłoszenie nr 510025079 o udzieleniu zamówienia.docx
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia z dnia 08.02.2019 r..pdf
 

Wersja XML