Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy.

Nr ogłoszenia BZP: 509374-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540034192-N-2019 z dnia 21.02.2019 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie z dnia 8 marca 2019 r. o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert - 05.03.2019 r..pdf

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 509374.docx
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
DOCXWzór umowy Zał. nr 2.docx
DOCXFormularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob_.docx
DOCXZał. Nr 7 do SIWZ Wykaz robót budowlanych.docx

PDFOdpowiedż na zapytania.pdf
ZIPkoncepcje stanowiące zał. nr 2.zip
DOCXZmodyfikowany wzór umowy zał. nr 1.docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

 

2.Dokumentacja techniczna:

1) Przedmiary robót:

PDFPrzedmiar - Instalacje sanitarne - kwalifikowane.pdf
PDFPrzedmiar - Instalacje sanitarne - nie kwalifikowane.pdf
PDFPrzedmiar - Istalacje elektryczne.pdf
PDFPrzedmiar - roboty budowlane - kwalifikowane.pdf
PDFPrzedmiar - roboty budowlane - nie kwalifikowane.pdf

2) projekt budowlany:

PDFKarta równoważności produktów.pdf
 

- architektura:

PDFA0 - RZUT PIWNIC_1.pdf
PDFA1 - RZUT PRZYZIEMIA_2.pdf
PDFA10 - ZESTAWIENIE STOLARKI_11.pdf
PDFA11 - WNĘTRZE SALI WIDOWISKOWEJ.pdf
PDFA2 - RZUT PIĘTRA_3.pdf
PDFA3 - RZUT PODDASZA_4.pdf
PDFA4 - RZUT DACHU_5.pdf
PDFA5 - PRZEKRÓJ A - A_6.pdf
PDFA6 - PRZEKRÓJ B - B_7.pdf
PDFA7 - PRZEKRÓJ C - C_8.pdf
PDFA8 - PRZEKRÓJ D - D_9.pdf
PDFA9 - ELEWACJE_12.pdf
PDFA9a - ELEWACJE 2_13.pdf
PDFOPIS - Prószków.pdf
JPEGS25C-416012700230.jpeg
PDFZe - 1 oświetlenie_20.pdf
PDFZT - 1 ZAGOSPODAROWANIE_10.pdf

- konstrukcja:

PDFK1 - RZUT FUNDAMENTÓW_42.pdf
PDFK10 - PERSPEKTYWY WIĘŹBY - BUD. ADMINISTRACYJNY_51.pdf
PDFK11 - Poz. Sch1_52.pdf
PDFK12 - Poz. Sch2_53.pdf
PDFK13 - Poz. Sch3_54.pdf
PDFK14 - ZESTAWIENIE DREWNA_55.pdf
PDFK2 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIWNICĄ_43.pdf
PDFK3 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM_44.pdf
PDFK4 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM_45.pdf
PDFK5 - RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM - BUD ADMIN._46.pdf
PDFK6 - RZUT KONSTRUKCYJNY SUFITU SALI_47.pdf
PDFK7 - RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU SALI - WZMOCNIENIE WIĘŹBY_48.pdf
PDFK8 - RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU BUD. ADMIN_49.pdf
PDFK9 - PERSPEKTYWY WIĘŹBY - SALA_50.pdf

- instalacje elektryczne

PDFE1 - Rzut piwnicy.pdf
PDFE10 - Schemat systemu terowania oświetleniem sali-DALI.pdf
PDFE11 - Oświetlenie zewnętrzne - koncepcja.pdf
PDFE2 - Rzut parteru.pdf
PDFE3 - Rzut piętra.pdf
PDFE4 - Rzut poddasza.pdf
PDFE5 - Rzut dachu.pdf
PDFE6 - Tablica TE.pdf
PDFE7 - Tablica TS.pdf
PDFE8 - Tablica TK.pdf
PDFE9 - Tablica T2 - T-O.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - Elektryka.pdf
PDFZT - oświetlenie.pdf

- instalacje sanitarne

PDFAnaliza pompy ciepła OKiS Pruszków.pdf
PDFAnaliza_OKiS Pruszków.pdf
PDFArkusz danych pompy.pdf
PDFCentrala2-2_OP_2016_1.pdf
PDFCharakterystyka energetyczna OKiS Pruszków.pdf
PDFDobór klimtyzatorów.pdf
PDFKarta Klimosz ling 150.pdf
PDFObliczenia strat ciepła+Raport energetyczny.pdf
PDFObliczenia zestawienia co.pdf
PDFObliczenia zestawienia kanalizacji.pdf
PDFObliczenie zestawienie H2O.pdf
PDFOpis_OKiS Prószków.pdf
PDFPruszków sala występowa-wentylacja.pdf
PDFRys 01c.o.pdf
PDFRys 01k.d.pdf
PDFRys 01k.s.pdf
PDFRys 01w.m.pdf
PDFRys 01z.w.pdf
PDFRys 02c.o.pdf
PDFRys 02k.s.pdf
PDFRys 02w.m.pdf
PDFRys 02z.w.pdf
PDFRys 03c.o.pdf
PDFRys 03w.m.pdf
PDFRys 04c.o.pdf
PDFRys 04w.m.pdf
PDFRys 05c.o.pdf
PDFRys 06c.o.pdf
PDFRys 07co.pdf
PDFSprawdzenie nawiewników.pdf
PDFTI_Podgrzewacze_BS_EAS200.pdf
PDFZ1 -ZAGOSPODAROWANIE.pdf
PDFzbiorniki_FISH_1000.pdf
PDFZestawienie elementów wentylacji.pdf

- inwentaryzacja

PDFI1 - RZUT PIWNICY_14.pdf
PDFI2 - RZUT PRZYZIEMIA_15.pdf
PDFI3 - RZUT PIĘTRA_16.pdf
PDFI4 - RZUT PODDASZA_17.pdf
PDFI5 - PRZEKROJE_18.pdf
PDFI6 - ELEWACJE_19.pdf

- ekspertyza + odstępstwo ppoż

PDFEkspertyza - p-poż.pdf
PDFOdstępstwo - postanowienie.pdf

- mapa do celów projektowych

JPEGPrószków.jpeg

3) Projekt wykonawczy

- architektura

PDFOPIS - Prószków - WYKONAWCZY 2018.pdf
JPEGPrószków.jpeg
PDFPW_10 ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf
PDFPW_9a ELEWACJE OŚWIETLENIE.pdf
PDFPW_A1 RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFPW_A2 RZUT PIĘTRA.pdf
PDFPW_A3 RZUT PODDASZA.pdf
PDFPW_A4 RZUT DACHU.pdf
PDFPW_A5 PRZEKRÓJ A - A.pdf
PDFPW_A6 PRZEKRÓJ B - B.pdf
PDFPW_A7 PRZEKRÓJ C - C.pdf
PDFPW_A8 PRZEKRÓJ D - D.pdf
PDFPW_A9 ELEWACJE.pdf
PDFPW_AO RZUT PIWNIC.pdf
PDFPW_ZT.pdf

- instalacje elektryczne

PDFE1 - Rzut piwnicy.pdf
PDFE10 - SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM SALI.pdf
PDFE2 - Rzut parteru.pdf
PDFE3 - Rzut piętra.pdf
PDFE4 - Rzut poddasza.pdf
PDFE5 - Rzut dachu.pdf
PDFE6 - SCHEMAT TABLICY TE.pdf
PDFE7 - SCHEMAT TABLICY TS.pdf
PDFE8 - SCHEMAT TABLICY TK.pdf
PDFE9 - SCHEMAT TABLIC T2 i T-O.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - Elektryka.pdf

- instalacje sanitarne

PDFAnaliza_OKiS Pruszków2.pdf
PDFObliczenie strat ciepła+Raport.pdf
PDFOpis_OKiS Prószków.pdf
PDFProj.charakterystyka energetyczna OKiS.pdf
PDFRys_01co2.pdf
PDFRys_01ks2.pdf
PDFRys_01wm2.pdf
PDFRys_01zw2.pdf
PDFRys_02co.pdf
PDFRys_02ks.pdf
PDFRys_02wm2.pdf
PDFRys_02zw.pdf
PDFRys_03co.pdf
PDFRys_03wm2.pdf
PDFRys_04co2.pdf
PDFRys_04wm2.pdf
PDFRys_05co2.pdf
PDFRys_06co2.pdf
PDFRys_07co2.pdf

4) Specyfikacje techniczne wykonania robót

PDFspec_1 Wymagania ogólne.pdf
PDFspec_10 Tynkowanie - tynki zwykłe.pdf
PDFspec_11 Wykonanie tynków szlachetnych.pdf
PDFspec_12 Montaż drzwi balkonowych i okien.pdf
PDFspec_13 Poasdzki.pdf
PDFspec_14 Pokrywanie podłóg i ścian.pdf
PDFspec_15 Izolacje termiczne.pdf
PDFspec_16 Wykonanie pokryć dachowych. Obróbki rynny i rury spustowe.pdf
PDFspec_17 Wykonywanie pokryć dachowych - papa.pdf
PDFspec_18 Roboty malarskie.pdf
PDFspec_19 Bezspoinowe systemy ocieplania.pdf
PDFspec_2 Roboty ziemne.pdf
PDFspec_20 Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów.pdf
PDFspec_21 Okladziny z plyt gips.kart.pdf
PDFspec_22 Dolne warstwy podbudów.pdf
PDFspec_23 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.pdf
PDFspec_24 Betonowanie - zbrojenie.pdf
PDFspec_25 Nawierzchnia z betonowej kostki.pdf
PDFspec_26 Okładziny tarasów.pdf
PDFspec_27 ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU.pdf
PDFspec_28 ELEMENTY WYPOSAŻENIA.pdf
PDFspec_29_Posadzki przemysłowe.pdf
PDFspec_3 Roboty rozbiórkowe.pdf
PDFspec_30 Konstrukcje drewniane.pdf
PDFspec_31 Sufity akustyczne.pdf
PDFspec_32. Pokrycie dachu dachówką.pdf
PDFspec_33 Instalacje sanitarne.pdf
PDFspec_34 Instalacje elektryczne.pdf
PDFspec_4 Betonowanie konstrukcji.pdf
PDFspec_5 Roboty murarskie.pdf
PDFspec_6 Konstrukcje stalowe.pdf
PDFspec_7 Zabezpieczenie antykorozyjne.pdf
PDFspec_8 BALUSTRADY STALOWE.pdf
PDFspec_9 Roboty hydroizoalcyjne.pdf
PDFSPIS_SPECYFIKACJI - OKIS.pdf
 

 

-
 


 


 

 

 

Wersja XML