Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010

Zawiadomienie o sesji:

PDFZawiadomienie.pdf

 

Projekty uchwał:

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi (druk nr 173).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 174).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym (druk 175).pdf, zał do projektu: DOCDeklaracja na podatek rolny.doc, DOCInformacja w sprawie podatku rolnego.doc, DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc, DOCDane o nieruchomościach rolnych.doc
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk 176).pdf, zał. do projektu: DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc, DOCInformacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc, DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc, DOCDane o nieruchomościach.doc
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym (druk 177).pdf, DOCDeklaracja na podatek leśny.doc, DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc, DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc, DOCDane o nieruchomościach leśnych.doc
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk 178).pdf
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych (druk 179).pdf
 8. PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk 180).pdf
 9. PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV-394-2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010 r. (druk 181).pdf
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 - 2014 (druk 182).pdf
 11. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk 183).pdf
 12. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (druk 184).pdf
 13. PDFProjekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągniącia kredytu długoterminowego (druk 186).pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 22.10.2010

 

Wersja XML