Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r

Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r.:

1.PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV_34_2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów (druk 162).pdf

2.PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchmości gruntowej niezabudowanej (druk 163).pdf

PDFZałącznik druk 163.pdf

3.PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (druk 164).pdf

4.PDFProjekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk 165).pdf

5.PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk 166).pdf

PDFZałącznik druk 166.pdf

6.PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 8 (druk 167).pdf

7.PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (druk 168).pdf

8.PDFProjekt w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014 (druk 170).pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 28.09.2010
Wersja XML