Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.

Uchwały przyjęte  na sesji w dniu 12 listopada 2010 r.

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

PDFUchwała nr XLVI-408-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/383/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XLVI-409-2010.pdf

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XLVI-410-2010.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XLVI-411-2010.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 12.11.2010

 

Wersja XML