Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja z dnia 30 września 2010 r.

Sesja z dnia 30 września 2010 r.

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006  r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podrózy dla sołtysów.

PDFuchwała nr XLIV-386-2010.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFuchwała nr XLIV-387-2010.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDFuchwała nr XLIV-388-2010.pdf

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwiływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

PDFuchwała nr XLIV-389-2010.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFuchwała nr XLIV-390-2010.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.

PDFuchwała nr XLIV-391-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

PDFuchwała nr XLIV-392-2010.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Prószków do realizacji projektu "Program zajęc dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.

PDFUchwała nr XLIV-393-2010.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014.

PDFUchwała Nr XLIV-394-2010.pdf

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 30.09.2010
Wersja XML