Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.

Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XLIII-377-2010.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierzawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XLIII-378-2010.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XLIII-379-2010.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLIII-380-2010.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-381-2010.pdf

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Prószków i jej jednostkom podłegłym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upowaznionych.

PDFUchwała nr XLIII-382-2010.pdf

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XLIII-383-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

PDFUchwała nr XLIII-384-2010.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-385-2010 cz1.pdf

PDFUchwała nr XLIII-385-2010 cz2.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 29.07.2010
Wersja XML