Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTY WYNIKI SPORTOWE

 

STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informujemy, iż:

1.   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku, składa się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w okresie od 1 do 31 stycznia każdego roku.

2.   Podstawą złożenia wniosku jest uzyskanie określonych wyników sportowych wymienionych w § 4 w/w uchwały.

3.   Przyznanie, wstrzymanie i pozbawienie stypendium sportowego zawodnika odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji.

4.  Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Prószkowa w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem opinii komisji, o której mowa w § 6 ust. 7 w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r.

PDFUchwała Rady Miejskiej w Prószkowie.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe

DOCXwzór wniosku o stypendium - załącznik.docx

 

Wersja XML