Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet gminy Prószków na rok 2019

 1. PDFProjekt uchwały budżetowej na rok 2019.pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
 3. PDFUchwała nr 591-2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prószków na 2019 r..pdf
 4. PDFUchwała nr 592-2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.pdf
 5. PDFUchwała nr 593-2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 listopada 2018 r..pdf
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019.

  Uchwała nr III-25-2018.pdf

 7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  Uchwała nr III-24-2018.pdf

 8. Uchwała nr 18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Prószków na 2019 r.

 9. Uchwała nr 758/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prószków. 

Wersja XML