Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.

Zawiadomienie o sesji: PDFZawiadomienie o sesji w dniu 22 grudnia 2011.pdf

 

Projekty uchwał na sesję:

 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 umieszczony jest  w zakładce "Finanse/Budżet".

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (druk nr 101).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (druk nr 102).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2011 (druk nr 103).pdf
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego (druk nr 104).pdf
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 105).pdf
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (druk nr 106).pdf
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowej (druk nr 107).pdf
 8. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku (druk nr 108).pdf
 9. PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP wsi Górki (druk nr 109).pdf, JPEGMPZP Górki.jpeg
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Winów (druk nr 110).pdf, JPEGMPZP Winów.jpeg
 11. PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 111).pdf
 12. PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów (druk nr 112).pdf

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

PDFSprawozdanie z działalności międzysesyjnej.pdf


 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Wersja XML