Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.

Zawiadomienie o sesji: PDFZawiadomienie o sesji.pdf

 

Projekty uchwał na sesję:

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX-67-2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 83).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w zmiany uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego (druk nr 84).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych (druk nr 85).pdf
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 86).pdf
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk nr 87).pdf
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII-51-2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz (druk 88).pdf

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

PDFSprawozdanie z działalności międzysesyjnej.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 25.10.2011
Wersja XML