Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.

Zawiadomienie o sesji: PDFZawiadomienie o sesji.pdf

 

Projekty uchwał na sesję:

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 72).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków (druk nr 73).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 74).pdf
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności zabudowań na nich posadowionych (druk nr 75).pdf
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru przez który przebiega trasa napowietrznej linii elektrycznej 110 KV (druk nr 76).pdf
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie GPPiRPA na rok 2012 (druk nr 77).pdf
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ( druk nr 78).pdf
 8. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (druk nr 79).pdf
 9. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (druk nr 80).pdf
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 81).pdf

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

PDFSprawozdanie z działalności międzysesyjnej (druk nr 82).pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 21.09.2011
Wersja XML