Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia".

Nr ogłoszenia BZP: 636950-N-2018 z dnia 2018-10-24 r.

- dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf

PDFInformacja z dnia 05.11.2018 r. z otwarcia ofert.pdf
DOCXOgłoszenie nr 636950 o zamówieniu.docx
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PT. Ś cieżka Prószków -Pomologia-Złotniki__.docx
DOCXWzór umowy PT__zał. nr 2 do SIWZ.docx
DOCXFormularz Ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług (1).docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob (1).docx

- dokumentacja techniczna:

PDFOpis techniczny.pdf
PDFDokumentacja geologiczna.pdf
PDFPlan zagospodarowania 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania 2.pdf
PDFPlan zagospodarowania 3.pdf
PDFprzekroje normalne.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFuzgodnienia.pdf
PDFDokumentacja fotograficzna.pdf

Wersja XML