Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą koncepcję hali widowiskowo - sportowej w Prószkowie

Strona archiwalna

 

                                                                                                                                                                       Prószków, dnia 17.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Prószkowa Róża Malik

ogłasza konkurs na najlepszą koncepcję hali widowiskowo- sportowej.

 

Burmistrz Prószkowa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją hali widowiskowo-sportowej w Prószkowie. Nowoczesna hala powstanie na placu przy ul. Daszyńskiego za sklepem „Centro”.

Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno osoby fizyczne jak i firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania.

Regulamin konkursu przewiduje dwustopniową weryfikację nadsyłanych prac. Najpierw powołana przez burmistrza specjalna komisja wybierze trzy, jej zdaniem, najlepsze prace, które następnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, zarówno w sposób tradycyjny, jak i poprzez specjalnie stworzoną aplikację internetową.

Ze zwycięzcą konkursu podpisana zostanie umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Konkurs trwa od 18.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.12.2018 r.

Szczegóły konkursu określa Regulamin konkursu dostępny na stronie www.proszkow.pl.

 Burmistrz

Róża Malik

Załączniki:

1.DOCXRegulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego hali sportowej.docx
2.DOCXZałącznik nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszenia.docx
3.DOCXZałącznik nr 2 do Regulaminu - formularz oświadczeń.docx
4.DOCXZałącznik nr 3 do Regulaminu - formularz RODO.docx
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Wersja XML