Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.

Zawiadomienie o sesji: PDFZawiadomienie o sesji.pdf

Informujemy, że zmianie uległa godzina rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca br., sesja rozpocznie się o godzinie 8.00.


Projekty uchwał na sesję:

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdfania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2010 rok (druk nr 51).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010 (druk nr 52).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 53).pdf
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 54).pdf
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 55).pdf
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych (druk nr 56).pdf
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 57).pdf
 8. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 58).pdf
 9. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 59).pdf
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Przysiecz (druk nr 60).pdf
 11. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Źlinice (druk 61).pdf
 12. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe (druk nr 62).pdf
 13. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany MPZP wsi Chrząszczyce (druk nr 63).pdf
 14. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (druk nr 64).pdf
 15. PDFSprawozdanie z działalności międzysesyjnej (druk nr 65).pdf

  

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrzesniewski
Data wytworzenia: 22.06.2011
Wersja XML