Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFObwieszczenie z dnia 11.10.2018r..pdf

Załączniki:

1.PDFPrognoza oddziaływania na środowisko 2018 - do wyłożenia.pdf
2.PDFZałącznik Nr 1- tekst studium do wyłożenia.pdf
3.PDFPrószków - Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 2018.pdf
4.JPEGZał. 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - wersja do wyłożenia.jpeg
5.PDFZał. 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - wersja do wyłożenia.pdf
6.JPEGZał. 3 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - wersja do wyłożenia.jpeg
7.PDFZał. 3 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - wersja do wyłożenia.pdf
 

Wersja XML