Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark.

 

Nr ogłoszenia BZP: 629842-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 500244199-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

- dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie z dnia 06.11.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Lipowa w Folwarku.pdf

PDFInformacja z dnia 18.10.2018 r. z otwarcia ofert.pdf
DOCXOgłoszenie nr 500244199 o zmianie ogłoszenie.docx

DOCXOgłoszenie nr 629842 o zamówieniu.docx
DOCXFormularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
DOCXWzór umowy Zał. nr 2.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZał. Nr 7 do SIWZ Wykaz robót budowlanych.docx
 

- dokumentacja techniczna:

PDFOpis techniczny.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf
PDFprzedmiar Folwark ul. Lipowa.pdf
PDFPrzekrój.pdf
PDFSST.pdf
PDFSzczegóły.pdf
PDFWpust deszczowy.pdf
 

 

 

Wersja XML