Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.

Zawiadomienie o sesji: PDFZawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.pdf

Plan posiedzeń komisji: PDFPosiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2011 r.pdf

Projekty uchwał na sesję:

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 19).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji (druk nr 20).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 21).pdf
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (druk nr 22).pdf
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin PROKADO (druk nr 23).pdf
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 24).pdf
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podrózy słuzbowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego (duk nr 28).pdf

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 16.02.2011

 

Wersja XML