Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 grudnia 2010 r.

Treść: PDFZawiadomienie o sesji.pdf

 

PDFHarmonogram posiedzeń komisji.pdf

 

Projekty uchwał:

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 2011 znajdują się w zakładce BIP: Finanse/Budżet/Budżet Gminy Prószków - rok 2011.

 1. PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia budowy zbiornika Racibórz Dolny, zbiornika zapasowego Kotlarnia oraz przyspieszenia prac z tym związanych (druk nr 3).pdf
 2. PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia (druk nr 4).pdf
 3. PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 5).pdf
 4. PDFProjekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (druk nr 6).pdf
 5. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (druk nr 7).pdf
 6. PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Prószkowa (druk nr 8).pdf
 7. PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miejskiej (druk nr 9).pdf
 8. PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Miejskiej (druk nr 10).pdf
 9. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV-399-2010 Rady Miejskiej w Prószkowie (druk nr 11).pdf
 10. PDFProjekt uchwały w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska wraz z aktualizacją gminnego planu gospodarki odpadami (druk nr 12).pdf - załączniki: PDFAPGO_ Gmina_Proszkow.pdf, PDFAPOS_Proszkow.pdf
 11. PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (druk nr 13).pdf
 12. PDFProjekt uchwały w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2010 (druk nr 14).pdf
 13. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (druk nr 15).pdf
 14. PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Prószków (druk nr 16).pdf - załączniki: PDFPlan Odnowy Prószków cz1.pdf, PDFPlan Odnowy Prószków cz2.pdf
 15. PDFSprawozdanie międzysesyjne.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 21.12.2010
Wersja XML