Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok.

PDFUchwała nr XIX-139-2012.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budzetu Gminy Prószków za 2011 rok.

PDFUchwała nr XIX-140-2012.pdf

Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała nr XIX-141-2012.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014.

PDFUchwała nr XIX-142-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia woli udziału gminy Prószków w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.

PDFUchwała nr XIX-143-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XIX-144-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XIX-145-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”

PDFUchwała nr XIX-146-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XIX-147-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr XIX-148-2012.pdf

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

PDFUchwała nr XIX-149-2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 21.06.2012
Wersja XML