Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

PDFUchwała nr XVI-120-2012.pdf

Uchwała w sprawie wezwania.

PDFUchwała nr XVI-121-2012.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2012.

PDFUchwała nr XVI-122-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia bibliotecznego.

PDFUchwała nr XVI-123-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XVI-124-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XVI-125-2012.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku.

PDFUchwała nr XVI-126-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XVI-127-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr XVI-128-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków.

PDFUchwała nr XVI-129-2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 22.03.2012
Wersja XML