Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o nieudzieleniu zamówienia na zadanie: "Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice".

Treść informacji: PDFInformacja z dnia 11.09.2018 r. o nieudzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML