Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków.

PDFUchwała nr XV-109-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr XV-110-2012.pdf

Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prószkowa.

PDFUchwała nr XV-111-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

PDFUchwała nr XV-112-2012.pdf

Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.

PDFUchwała nr XV-113-2012.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku.

PDFUchwała nr XV-114-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XV-115-2012.pdf

Uchwała w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 w Ligocie Prószkowskiej w rejonie pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.

PDFUchwała nr XV-116-2012.pdf

Uchwała w sprawie pisma.

PDFUchwała nr XV-117-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XV-118-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr XV-119-2012.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 16.02.2012

 

 

 

Wersja XML