Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży

1. PDFOferta realizacji zadania - Pluks Pomologia Prószków.pdf

2. PDFInformacja o złożeniu oferty - Pluks Pomologia Prószków.pdf

3. PDFOcena oferty złożonej - Pluks Pomologia Prószków.pdf
 

Wersja XML