Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.

Numer ogłoszenia w BZP: 500194017-N-2018 z dnia 14-08-2018 r

Dokumentacja: 

1. DOCXOgłoszenie nr 500194017 o zamiarze zawarcia umowy.docx
2. PDFZamówienie z dnia 14.08.2018 r. z wolnej ręki w procedurze in-house.pdf
 

Wersja XML