Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.

Uchwała w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr X-70-2011.pdf

 Uchwała w sprawie zmiany MPZP wsi Złotniki, gmina Prószków.

PDFUchwała nr X-71-2011.pdf

ZIPZałącznik nr 1 do uchwały X-71-2011.zip

Uchwała w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr X-72-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności zabudowań na nich posadowionych. 

PDFUchwała nr X-73-2011.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru przez który przebiega trasa napowietrznej , dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 KV relacji Groszowice-Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie Gminy Prószków.

PDFUchwała nr X-74-2011.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

PDFUchwała nr X-75-2011.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr X-76-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr X-77-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr X-78-2011.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

PDFUchwała nr X-79-2011.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 29.09.2011
Wersja XML