Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2010 rok.

PDFUchwała nr VIII-52-2011.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010.

PDFUchwała nr VIII-53-2011.pdf

Uchwała w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

PDFUchwała nr VIII-54-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VIII-55-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomosci gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VIII-56-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr VIII-57-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VIII-58-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VIII-59-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 

PDFUchwała nr VIII-60-2011.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Przysiecz.

PDFUchwała nr VIII-61-2011 cz1.pdf

PDFUchwała nr VIII-61-2011 cz2.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Źlinice.

PDFUchwała nr VIII-62-2011 cz1.pdf

PDFUchwała nr VIII-62-2011 cz2.pdf

Uchwala w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków.

PDFUchwała nr VIII-63-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce.

PDFUchwała nr VIII-64-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

PDFUchwała nr VIII-65-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

PDFUchwała nr VIII-66-2011.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 30.06.2011
Wersja XML