Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.

Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr VI-35-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr VI-36-2011.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr VI-37-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VI-38-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VI-39-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VI-40-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr VI-41-2011.pdf

PDFZał. do uchwały nr VI-41-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr VI-42-2011.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

PDFUchwała nr VI-43-2011.pdf

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

PDFUchwała nr VI-44-2011.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 31.03.2011
Wersja XML