Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr V-28-2011.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji.

PDFUchwała nr V-29-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr V-30-2011.pdf

Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

PDFUchwała nr V-31-2011.pdf

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO".

PDFUchwała nr V-32-2011.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr V-33-2011.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr V-34-2011.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 25.02.2011

 

Wersja XML