Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Prószków, 27.06.2018 r.

Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

 

Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 i 12 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Prószków zwołuje pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień 4 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie (ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, Pokój nr 28).

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Komitetu i jego Zastępcy.
 4. Przedstawienie informacji o stanie wdrażania: Gminnego Programu Rewitalizacji
  dla Gminy Prószków.
 5. Ustalenie harmonogramu dalszych prac Komitetu Rewitalizacji .
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Treść zaproszenia: PDFZaproszenie na Komitet Rewitalizacji.pdf
 

 

 

 

Wersja XML