Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj."

 

Nr ogłoszenia BZP: 557884-N-2018 z dnia 17.05.2018 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 500110498-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

 

- Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie z dnia 5 czerwca 2018 r. o unieważnieniu postępowania.pdf
 

DOCXOgłoszenie nr 557884 o zamówieniu.docx

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500110498.docx

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFwzor-umowy-zal-nr-2-do-siwz.pdf

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu usług.docx
DOCXZal. Nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

- Dokumentacja przetargowa - techniczna:

PDFDokumentacja geologiczna.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPlan zagospodarowania 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania 2.pdf
PDFPlan zagospodarowania 3.pdf
PDFPrószków - scieżka rowerowa 2018 PRZEDMIAR.pdf
PDFprzekroje normalne.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFUzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energetycznej - odcinek linii z latarnią doswietlającą .pdf
PDFWarunki przyłaczenia do sieci energetycznej .pdf
PDFZaopiniowanie PFU - Wojewódzki Konserwator Zabytków .pdf
PDFZaopiniowanie PFU - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.pdf
 

Wersja XML