• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok:

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017.pdf

2. Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2017:

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2017 r..pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2017 r..pdf
PDFBilans jednostki za 2017 r..pdf

3. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. sprawozdania Burmistrza Prószkowa z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017 .pdf
 


 

Wersja XML

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ul. OPOLSKA 17
46-060 PRÓSZKÓW
tel. 77 4013700, 77 4648066
fax 77 4013711
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8708448
w tym miesiącu: 55844
dzisiaj: 1074

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1