Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków


Obwieszczenia dotyczące sporządzenia  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków

DOCObwieszcenie nr 1 dot. studium.doc

DOCObwieszcenie nr 2 dot. studium.doc

 

 

 

Wersja XML