Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.; dalej: Pzp), informuję o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

DOCXInformacja o udzieleniu zamówienia.docx
DOCXOgłoszenie nr 500069236-N-2018 z dnia 29-03-2018 r. o udzieleniu zamówienia.docx
 

 

Wersja XML