Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.; dalej: Pzp), informuję o udzieleniu zamówienia na zadanie  Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.

- DOCXOgłoszenie nr 500059748 o udzieleniu zamówienia.docx
- DOCXInformacja o udzieleniu zamówienia.docx
 

 

Wersja XML