Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

Numer ogłoszenia w BZP: 500051300-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.

Dokumentacja: 

 1. DOCXOgłoszenie nr 500051300 o zamiarze zawarcia umowy.docx
 2. DOCXInformacja o zamiarze zawarcia umowy.docx
   

 

Wersja XML