• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie

Dostęp na wersji archiwalnej Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 15 lipca 2010:

http://archiwum.bip.proszkow.pl/

 

RODZAJ:

Gmina miejsko - wiejska

 POWIAT:

Opolski

 MIASTO:

Prószków

 WOJEWÓDZTWO:

opolskie

 ADRES:

Ul. Opolska 17

 KOD:

46-060

 MIEJSCOWOŚĆ:

Prószków

 KONTAKT:

Tel.: +48 77 40 13 700

 

Fax.: +48 77 40 13 711

 

Regon: 000551645 

 

NIP: 754-10-23-370

 

e-mail:  ug@proszkow.pl

 WWW

www.proszkow.pl

Adres skrytki ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/8w9o9e4wok

 LICZBA LUDNOŚCI:

8 785

 LICZBA RADNYCH:

15

 BURMISTRZ:

Krzysztof Cebula

 NUMERY KONT
 BANKOWYCH:

konto podstawowe Urzędu:

36 8883 1031 2004 0000 1023 0002 

 

konto do wnoszenia opłat za udostępnienie danych osobowych:

40 8883 1031 2002 2000 1023 0020

 

konto do wnoszenia opłaty skarbowej:

36 8883 1031 2004 0000 1023 0002

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.u. nr 209, poz. 124) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Prószkowie: faxem nr 774648461 lub  774013711 lub telefonicznie pod nr 774648066, 774648088 lub 774013700 oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@proszkow.pl

SKARGI I WNIOSKI Skargi i wnioski przyjmowane są przez Burmistrza lub Sekretarza w poniedziałki od godz. 14.00 do 15.15.

 

 

Wersja XML

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ul. OPOLSKA 17
46-060 PRÓSZKÓW
tel. 77 4013700, 77 4648066
fax 77 4013711
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8600414
w tym miesiącu: 86185
dzisiaj: 1481