Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.; dalej: Pzp), informuję o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa.

DOCXinformacja o udzieleniu zamówienia.docx
DOCXgłoszenie nr 500021647 o udzieleniu zamówienia.docx
 

Wersja XML