Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.; dalej: Pzp), informuję o udzieleniu zamówienia:

Zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

DOCXInformacja o udzieleniu zamówienia.docx
DOCXOgłoszenie nr 500021671 o udzieleniu zamówienia.docx
 

Wersja XML