Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Burmistrz Prószkowa informuje o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na realizację zadania pn.: "Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu" - nr referencyjny: RG.271.2.2018.KRG

 

Numer ogłoszenia w BZP:  500007661-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.

Dokumentacja przetargowa: 

- DOCXInformacja zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy PZP.docx

- DOCXOgłoszenie nr 500007661 o zamiarze zawarcia umowy.docx
 

 

Wersja XML