Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Burmistrz Prószkowa informuje o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa - nr referencyjny: RG.271.1.2018.KRG

Numer ogłoszenia w BZP:  500004691-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 500004723-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.

Dokumentacja przetargowa:

1. DOCXinformacja zgodnie z art. 67 ust. 11 Zamówienie in hause.docx
2. DOCXOgłoszenie nr 500004691 o zamiarze zawarcia umowy.docx
3. DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500004723.docx
 

Wersja XML