Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków

PDF171116101pr gminny program rewitalizacji..pdf

DOC171107101pr gpr formularz zglaszania uwag.doc

DOC171107101pr gpr formularz zgloszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.doc

 

Wersja XML