Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" w Dzienniku Urzędowym UE : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348123-2017:TEXT:PL:HTML&src=0 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice http://bip.krapkowice.pl/2509/2182/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html .

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Prószków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego: DOCInformacja o planowanym PPP - Prószków.doc
 

  

Wersja XML