Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Źlinicach - Boguszycach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach.

Nr ogłoszenia w BZP: 575648-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.

Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 575648.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie z dnia 13 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Wersja edytowalna Word (doc):

DOCXspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx
DOCzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.doc
DOCXzalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-techniczna-samochodu.docx
DOCzalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia i spełnienia wrunków.doc
DOCzalacznik-nr-4-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.doc
DOCXzalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy.docx

Wersja pdf:

PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
PDFzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
PDFzalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-techniczna-samochodu.pdf
PDFzalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia i spełnienia wrunków.pdf
PDFzalacznik-nr-4-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.pdf
PDFzalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy.pdf
 


 


 

 

Wersja XML