Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Burmistrz  Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków, ustalony na dzień 11 sierpnia 2017 r. godz. 1000, z uwagi na rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną działki a powierzchnią geodezyjną działki, co uniemożliwia sprzedaż wyżej oznaczonej nieruchomości"

PDFZarządzenie Nr 0050.502.2017 odwołanie przetargu - 08.08.2017r.pdf

 

 

Wersja XML